FANDOM


Jeden z sześciu głównych bogów. Jest bogiem ognia i wojny. Każdy dowódca gildii modli się do niego przed bitwą. Baltazar, opiekuje się również elementalistami ognia i wojownikami, czasem wśród jego wyznawców, można spotkać mnichów, zajmujących się defensywą i ochroną. Na pomnikach Baltazar przedstawiony jest oparty o dwuręczny miecz, w sztuce kintajskiej u jego stóp leżą wierne psy bitewne.