FANDOM


Do Dwayny - bogini życia, mogli się wiele osób o swoje rodziny, kochanków, by przetrwali ciężkie czasu wojny. Mnisi specjalizujący się w leczeniu, najczęściej korzystają z modlitw do Dwayny. Również elementaliści powietrza oddają jej hołd. Na pomnikach Dwayna jest smukłą, wysoką kobietą, unoszącą się nad ziemią dzięki skrzydeł pokrytych piórami.