FANDOM


Gdy Jadeitowy Wiatr przekroczył granicę lasu, zamienił wszystko w twardy kamień. Ptaki rozpryskiwały się na drobne kawałki, uderzając o twarde podłoże. Jelenie odbijały się od podłoża jako istoty z krwi i kości, lecz lądowały już jako piękne rzeźby. Dziś, dwa wieki po tych wydarzeniach, życie powoli wraca w te rejony. Kurzickowie jako pierwsi powrócili do lasu i od razu przystąpili do adaptowania otoczenia do swoich potrzeb.

Dla religijnych Kurzicków wszystko jest znakiem; zapowiedzią tego co przyjdzie. Znajdują głębsze znaczenie we wszystkim co widzą. Ta kraina-kościół jest rządzona przez Radę Szlachty, która podejmuje decyzje i ustanawia prawa, jednak dopiero po zasięgnięciu opinii u duchowych przywódców, zwanych Redemptorystami. Kurzickowie są podzieleni na Domy, które swoje początki mają w najodleglejszej historii Canthy.

Dzisiaj mamy pięć głównych Domów, z których 2 są najpotężniejsze i najbardziej wpływowe. Podobnie jak u Luxonów, często dochodzi pomiędzy nimi do konfliktów, jednak szybko potrafią skierować swoją nienawiść przeciwko odwiecznemu i wspólnemu wrogowi z Jadeitowego Morza. Od śmierci Shiro i skamienienia lasu udało się im wybudować domy i katedry, wkomponowywując je w ogromne drzewa tworzące las Echovald. Kultura Kurzicków opiera się na ceremoniach , rytuałach i tradycji, co ma odwzorowanie w ich sztuce i architekturze. Więcej na stronie [[1]]