FANDOM


Pijak jest tytułem, który zdobywa się za picie napojów alkoholowych, kupowanych u kupców lub zdobywanych w inny sposób.

Jest to nagroda dla postaci za spędzanie czasu pod wpływem alkoholu.


Ścieżka PijakaEdytuj

Notatki:
  • 1,000 minut równa się 16 godzinom i 40 minutom.
  • 10,000 minut równa się 6 dniom, 22 godzinom, oraz 40 minutom.
Rank Tytuł Minut pod wpływem alkoholu:
1 Pijak 1,000
2 Niereformowalny Moczymorda
(Maksimum)
10,000